Esseekurssi syksyllä 2011 – ilmoittaudu mukaan!

Esseen kirjoittaminen

Nuoren Voiman Liitto järjestää syys-marraskuussa esseekurssin, jonka ohjaa runoilija ja esseisti Jukka Koskelainen. Kurssi järjestetään Nuoren Voiman Liiton toimitiloissa (Fredrikinkatu 23 D 4, 00120 Helsinki) kolmena lauantaina kuukauden välein.

Kokoontumiskerrat ovat:

Lauantaina 24.9. klo 11–17

Lauantaina 22.10. klo 11–17

Lauantaina 19.11. klo 11–17

Kurssilla käydään läpi esseen tuntomerkit ja tutustutaan historiaan Montaignesta lähtien. Mietitään esseetä henkilökohtaisena lajina sekä oman kokemuksen merkitystä ja tarpeellisuutta. Puhutaan esseen uudesta noususta: mitä uutta on viimeaikaisessa esseistiikassa? Otetaan esiin kysymys esseen ja omien mielipiteiden suhteesta (millä tavalla essee poikkeaa mielipidekirjoituksesta). Tutustutaan muutamiin suomalaisiin ja ulkomaisiin esseisteihin ja tutkitaan heidän käyttämiään keinoja. Pohditaan esseen tyyliä ja kieltä, kuten keinoja havainnollistaa. Mietitään kohdeyleisöä, sitä kenelle kukin essee on suunnattu ja miten kohdeyleisö vaikuttaa valittuun tyyliin. Pohditaan yleistämisen ja johtopäätösten tekoa ja merkitystä sekä tiedonhankinnan tarpeellisuutta – riittääkö pelkkä googlaaminen?

Otetaan esiin kirjallisuusessee yhtenä esseen alalajina. Miten kirjoittaa kirjallisuudesta kiinnostavasti?

Kurssilla kirjoitetaan kaksi lyhyehköä esseetä, yksi vapaavalintaisesta ja toinen annetusta aiheesta.

Lisäksi tehdään pieniä harjoitustehtäviä (esim. havainnollistaminen, pääväitteen tiivistys). Esseet kirjoitetaan ensimmäisen ja toisen opetuskerran sekä toisen ja kolmannen opetuskerran välillä ja palautetaan viikkoa ennen opetuspäivää. Kurssilaiset lukevat toistensa tekstit ja ne käydään läpi opetuskerroilla.

Kurssin hinta on Nuoren Voiman Liiton jäsenille 55 euroa ja muille 75 euroa. Voit liittyä Nuoren Voiman Liiton jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2011 on 12 €. Kurssille valitaan 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

laura.laitinen(at)nuorenvoimanliitto.fi

puh. (09) 628 966

September 8, 2011 · Teonsana · Comments Closed
Posted in: Koulutus