Nuoren Voiman Säätiön apurahat nuorille kirjailijoille

Nuoren Voiman Säätiö perusti vuonna 2011 uuden nuorille kirjailijoille tarkoitetun apurahan. Nuoren Voiman Säätiö haluaa omalta osaltaan kiinnittää huomion nuorten kirjailijoiden vaikeaan taloudelliseen asemaan ja tukea nuoria kirjailijoita. Apurahat ovat työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat.

Vuonna 2013 myönnettävien apurahojen kokonaissumma on 5 000 euroa ja se jaetaan 1000–2000 euron suuruisina työskentelyapurahoina. Apurahojen hakuaika päättyy 30.4.2013, viimeisen hakupäivän postileima riittää. Päätökset julkistetaan 31.5.2013 Nuoren Voiman Liiton verkkosivuilla. Apurahan saajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.

Uudet apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Johanna Arola oli lahjakas, monipuolinen kirjallisuudenharrastaja ja koristetaiteilija. Arolan testamentin tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat ja tukea sen toimintaa.

Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto ry:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa. Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan.

Päätöksen apurahoista tekee Nuoren Voiman Säätiön hallitus: Janne Porttikivi (pj), Olli Heikkonen, Ari Hirvonen, Peter Mickwitz ja Saila Susiluoto.

Apurahoja voivat hakea vuonna 1973 ja sen jälkeen syntyneet kirjailijat. Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt eikä niitä myönnetä työryhmille. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta eikä säätiö perustele päätöksiään. Työnäytteitä ei palauteta.

 

Hakuohjeet:

Apurahaa haetaan postittamalla apurahahakemus Nuoren Voiman Liittoon.

Hakemuksen ohessa on toimitettava vaaditut liitteet:

– Ansioluettelo

– Työsuunnitelma

– Työnäyte

 

HUOM! Liitteet tulee kirjoittaa koneella. Käsinkirjoitettuja liitteitä ei lueta.

 

Postita hakemus liitteineen osoitteeseen:

Apurahahakemus

Nuoren Voiman Liitto

Fredrikinkatu 23 D 4

00120 Helsinki

 

Lisätietoja: Venla Rossi, venla.rossi@nuorenvoimanliitto.fi

 

March 28, 2013 · Teonsana · Comments Closed
Posted in: Apurahat