Kirjoittamaan Kirjan talon kursseille!

KIRJOITTAMAAN!


Kirjan talo tarjoaa syksyllä 2013 laajan kattauksen kaikille avoimia ja edullisia kursseja. Kursseja on sekä asiatekstin että kaunokirjallisuuden kirjoittajille, niin aloittelijoille kuin pidemmälle ehtineillekin. 

Kurssiohjelma jakautuu perus-, jatko- ja erikoistason koulutuksiin. Peruskurssit antavat aloittelijoille työvälineitä oman kirjoittamisen kehittämiseen. Jatkokursseilla työstetään käsikirjoituksia kohti julkaisukynnystä. Erikoiskurssit ovat temaattisia ja syventäviä, yleensä viikonlopun mittaisia kokonaisuuksia.

Perustasolla on tarjolla kurssi ”Kirjoittamista näytelmän näkökulmasta”, joka on suunnattu erityisesti 16–22 -vuotiaille nuorille. Kurssilla tutustutaan näytelmän kirjoittamisen eri vaiheisiin ja etsitään omaa kirjoittamistyyliä sekä vieraillaan teatterissa. ”Proosan työkalupakki” puolestaan johdattaa suorasanaisen tekstin kirjoittamiseen ja perustyökalujen äärelle. Molempien kurssien ohjaajina toimivat luovan kirjoittamisen yliopisto-opiskelijat.

”Tarinaa ja persoonaa tietokirjoittamiseen – luovan tietokirjoittamisen käsikirjoitushautomo” on kahden lukukauden mittainen jatkotason kurssi. Kurssilla harjoitellaan tarinallisten keinojen ja persoonallisen äänen käyttöä tietokirjoittamisessa.

Tietokirjahautomon ohjaa kirjallisuustieteen dosentti, tietokirjailija, kriitikko ja kirjallisuusterapiaohjaaja Päivi Kosonen. Vierailevia asiantuntijoita ovat Olli Löytty, Maarit Huovinen, Teemu Keskisarja, Jaakko Hämeen-Anttila, Osmo Pekonen ja Anna Kortelainen. Kokeneen vetäjän ja vierailevien tietokirjoittamisen ammattilaisten ohjauksessa kunkin osallistujan käsikirjoitus muokataan tietokirjaksi, joka löytää lukijansa.

Viikonloppukursseilla syvennytään kirjoittamisen erityiskysymyksiin. Kirjailija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja Virpi Pöyhösen kurssilla ”Voidakseen kirjoittaa metsästä täytyy tuntea metsä – taustatyö kirjoittamisen innoittajana ja tukena” käsitellään taustoittamista osana fiktion kirjoittamisprosessia: Mitä taustoittaminen on? Mitä ”metsän tunteminen” voi tarkoittaa? Miten ”metsään” voi tutustua? Vastauksia haetaan kirjoitusharjoitusten ja keskusteluiden kautta.


Kaikki runous perustuu rajoitteille ja menetelmille, mutta ymmärrämmekö kyllin syvällisesti niiden positiivista roolia? Kristian Blombergin ja Harry Salmenniemen vetämä viikonloppukurssi ”Menetelmällinen kirjoittaminen” tarjoaa klassisten ja uudempien menetelmien avaamia näkökulmia runojen kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Kurssin painotuksissa korostuvat menetelmien suomat keinot kukistaa valkoisen paperin kauhu sekä menetelmälliseen kirjoittamiseen vahvasti kytkeytyvä omien runojen editointi. Näin ollen kurssi sopii myös muille kuin kokeellisen runon kirjoittajille.

Kirjan talolla kokoontuvat tuttuun tapaan myös Oriveden Opiston Vapaan kirjoittajakoulun proosa- ja runoryhmät sekä uutena draamaryhmä.  Proosaryhmän vetäjänä jatkaa kirjailija Kirsti Ellilä, runoryhmän ruorissa Tommi Parkkoa seuraa Kristian Huuhtanen ja draamakurssia alkaa luotsata kirjailija/teatteriohjaaja Juha Hurme. Oriveden kurssit ovat kahden lukukauden mittaisia.

Lisäksi Kirjan talolla kokoontuu useita kirjallisuusterapiaryhmiä. Ryhmät sopivat kaikille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ja edistää henkistä kasvuaan kirjoittamisen avulla. Ryhmistä löytyy sekä lukemista että kirjoittamista painottavia vaihtoehtoja. Viikonlopun mittaisella erikoiskurssilla perehdytään unien muistamiseen ja kirjoittamiseen itsestä huolehtimisen apuna.

 

Lisätietoa: www.kirjantalo.org/kurssit

ja

Anna Tuukkanen
Kirjan talo – Bokens hus ry.
Linnankatu 24, 20100 Turku
044 747 6854
kirjantalo@gmail.com

August 16, 2013 · Teonsana · Comments Closed
Posted in: Koulutus